Skip to main content
Home » Forårsklar » 3 gode grunde til at du skal genbruge dit regnvand
Regnvand

3 gode grunde til at du skal genbruge dit regnvand

Danskerne bruger i gennemsnit 104 liter vand om dagen, svarende til 38 m3 vand om året pr. person. Mange af disse liter vand er ikke drikkevand, men går derimod til f.eks. toiletskyl, tøjvask og havevanding – og her er det ikke nødvendigt, at vandet er ligeså rent som postevand. Derfor er der stort potentiale for at genbruge regnvand – men vi skal have politikerne med.

I dag er det under 5% af alle boliger i Danmark, der opsamler og genbruger regnvand. Det er alt for få. Der er behov for, at alle tager ansvar, så der i fremtiden stadig er mulighed for at have rent drikkevand til rådighed. En af de bedste måder at sikre det på er ved at genbruge regnvand.

Politikkerne skal gøre en indsats

Der er overordnet set stor fokus på klimaet fra regeringens side og med budskabet om, at vi alle bør gøre en indsats, lægges der op til at danskerne i almindelighed skal gøre noget for at imødekomme klimaproblemerne. Der er dog et manglende fokus på genbrug af regnvand, som ellers er en løsning, der er let at gå til og som vil gavne klimaet.

Hvis flere skal hoppe med på bølgen med genbrug af regnvand, er det nødvendigt at politikerne kommer på banen med initiativer, der kan gøre det mere attraktivt, da der lige nu ikke er nogen økonomisk gevinst ved at tænke grønt og spare på drikkevandet.

Hvad kan du bruge regnvand til?

Regnvand kan bruges til mange forskellige ting – og der følger sågar mange fordele med at genbruge regnvand.

Det kan bl.a. bruges til toiletskylning, tøjvask, bilvask og vanding af både potteplanter og haven. Da der ikke er noget kalk i regnvand, viser det sig fordelagtigt ved, at du både kan spare på rengøringsmidler, vaskemidler, og du får ikke kalkstriber på bilen efter vask. Udover alle de praktiske fordele ved at genbruge regnvand, er der også en økonomisk gevinst ved det.

Ifølge Bolius vil man i en gennemsnitlig familie på toiletskylning og tøjvask alene kunne spare op til 28 pct. på vandregningen. Besparelserne bliver således kun højere, hvis du også bruger regnvand til f.eks. bilvask og havevanding.

3 gode grunde til at genbruge regnvand

  1. Du bidrager til, at vi også i fremtiden har rent drikkevand.
  2. Du aflaster kloakkerne og nedsætter risikoen for oversvømmelse.
  3. Du sparer på dine udgifter til vand.
Next article