Home » Hus & Have » Gaspejse: En klimavenlig løsning
Gaspejse

Gaspejse: En klimavenlig løsning

avatar

Morten Stanley

Gaschef hos HOFOR

Gaspejse soder ikke, de er nemme at bruge, og hvis de kobles til gasnettet i København, vil de snart være CO2-neutrale, siger Morten Stanley, ansvarlig for HOFORs gasforsyning.

Der er ikke noget hyggeligere end en brændende pejs på en mørk vinter­dag, mens sneen drysser stille ned. Men mange fravælger i dag pejsen, da forbrændin­gen afgiver sod og sundhedsska­delige partikler, både indenfor og udenfor.

Den moderne gaspejs er dog ved at vinde popularitet – især i de kø­benhavnske hjem, hvor billig bygas over hele byen tillader en klima­venlig afbrænding, som snart bli­ver helt CO2-neutral. Flammerne ligner til forveksling dem fra en al­mindelig pejs.

”Vi ser flere og flere benytte sig af løsningen med gaspejse. Det er smart, fordi de ikke afgiver sod eller giftige partikler, og så er de utroligt nemme at betjene. Samtidig kan de kobles på det klimavenlige gasnet, som dækker hele København,” siger Morten Stanley, gaschef hos HOFOR.

Grøn omstilling af gassen

Allerede nu er 40% af bygassen i Kø­benhavn CO2-neutral, og i 2025 vil den være oppe på 100%, da køben­havnerne selv leverer gassen. Den kommer nemlig bl.a. fra vores af­føring. Ja, det lyder som fup og fi­duser, men den er god nok. Når to­iletvand og andet spildevand mø­der bakterierne i rådnetankene på spildevandsanlægget, så gennem­går det biologiske materiale en for­rådnelsesproces, der skaber biogas i form af methan og CO2. I stedet for, at gassen ryger videre op i atmosfæ­ren og gør klimaet endnu varmere, samler HOFOR gassen op og sen­der den videre ind i gasnettet. På den måde tilbyder HOFOR muligheden for billig, kli­mavenlig gas, som de selv har været med til at producere.

”Otte dage efter et toiletbesøg, er gassen i pejsen, og klar til at gøre vinteren endnu mere hyggelig bare ved et tryk på en knap,” siger Mor­ten Stanley. ”Du skal ikke røre en finger. Man trykker bare på knappen, og så er der flammer i pejsen,” siger Morten Stanley. For god ordens skyld skal det nævnes, at HOFOR ikke selv sælger gaspejse, men Morten Stanley har været imponeret over kvaliteten af de gaspejse, der findes på markedet.

Sikkerheden er i top

HOFOR BYGAS rådgiver kunderne og VVS´erne om installationsforhold og leverer selve gasstikket og gassen. ”En gaspejs er en meget sikker in­stallation, da de fleste pejse har ba­lancerede aftræk og ikke har kon­takt til opstillingsrummet, dvs. sik­kerheden er i top – Og vi står inde for sikkerheden, da vi syner og godken­der installationen i sidste instans,” siger Morten Stanley. Også prismæssigt hænger det godt sammen. ”Man kan få en hyggelig aften derhjemme for ca. 10 kr. Selvfølgelig alt afhængig af pejsens størrelse, og hvor lang aftenen bliver,” slutter Morten Stanley.

Next article