Skip to main content
Home » Privatøkonomi » Tænk fremadrettet, når du planlægger din økonomi
Planlæg økonomien

Tænk fremadrettet, når du planlægger din økonomi

Kvinde og lille hun hygger i hjemmet
Kvinde og lille hun hygger i hjemmet
Foto: Unsplash.com

Når man vælger måltid på en restaurant er det en god ide at lade højresiden af menukortet indgå i overvejelserne. Hvad er prisen. Det gælder også for privatøkonomi.

Når man vælger sit boligforbrug, bør man ligeledes se på priserne. Problemet er, at det ikke er så let at gennemskue, hvad boligforbrug egentlig koster i en ejerbolig. Man kan ikke kun se de månedlige ydelser efter skat. Afdrag på gæld er f.eks. opsparing og ikke en omkostning ved at bo. Man skal også tage hensyn til boligens forventede prisudvikling i fremtiden.

Hus på Lolland, kontra Lejlighed i København

Betragt f.eks. ham, der køber et hus i en mindre by på Lolland og regner med at bo der en halv snes år. Han bør nok regne med, at der er en vis risiko for, at han bliver den sidste beboer af huset. Lolland er et afvandringsområde, så en del huse er blevet værdiløse. Det vil nok ramme flere og flere huse på Lolland de kommende år. Men i så tilfælde er det ikke så billigt at bo i et hus til 500.000 kr., som man måske umiddelbart tror. For de 500.000 kr. skal afskrives over 10 år. Køb af et sådant hus minder mere om køb af en bil end om køb af et normalt hus.

En lejlighed i København til 2 mio. kr. kan derfor ud fra en økonomisk betragtning være lige så billigt at bo i som et hus til 500.000 kr. på Lolland. På ejerboligen i København forventes snarere en kapitalgevinst end et tab. Det er derfor ikke så underligt, at boligpriserne på Lolland er lave.

Boligpriser og privatøkonomi

Der er stor usikkerhed om boligprisernes fremtidige udvikling, og man skal tage usikkerhed med i sine overvejelser. Man skal selvfølgelig ikke blot regne med, at kapitalgevinster er sikre, og så købe en dyr bolig ud fra en fast forventning om 2 procent årlig prisstigning.

Kan man klare sig, hvis man er tvunget til at flytte, og boligpriserne falder? Den overvejelse bør alle gøre sig. Hvis ikke, kan man havne i en økonomisk meget ubehagelig situation. Forbløffende mange mennesker har ikke sørget for at opspare en tilstrækkelig reserve, og selv mindre økonomiske stød kan derfor bringe dem i økonomiske problemer.

Støt din privatøkonomi med økonomisk reserve

Det kan undre, at så mange mennesker lever på en knivsæg, så en brækket tand eller en uventet bilregning kan give dem problemer. Forsikringer mod bagateltab som ødelagte pc’er, fjernsyn osv. er tegn på enten dumhed eller en privatøkonomi uden luft overhovedet. Huskøbere bør i højere grad end andre have en betydelig økonomisk reserve, for ellers kan det gå rigtigt galt.

Der er flere måder at spare op på

Man skal tænke på fremtiden, herunder sin pensionisttilværelse. Her er det vigtigt ikke at tænke for meget i ”kasser”. Mange har et ønske om, at pensionen giver dem næsten samme disponible indkomst, som de havde som erhvervsaktiv. Men det kan være udtryk for overforsigtighed.

Tilbagebetaling af gæld er også opsparing. Og har man i sin erhvervsaktive karriere levet ”under evne” ved at betale gæld tilbage i boligen, så kan man jo som pensionist så småt begynde at spise af denne opsparing. Så i stedet for at bruge mindre end man tjener, kan man nu bruge mere, end man tjener. Ofte er tilbagebetaling af gæld, først og fremmest bankgæld, men også en del husgæld, en bedre forretning end indbetaling på pension.

Men husk også at leve livet. Man kan også spare for meget op. I en klassisk film fortæller en kvinde, at hun har lagt penge til side til en skilsmisse, hvis hun nu en dag skulle blive gift. Det er at overdrive forsigtigheden.

Next article