Home » Fremtidens Hjem » Optimér indeklima, energiforbrug og mindsk klimaaftryk med nye vinduer
Energieffektive vinduer

Optimér indeklima, energiforbrug og mindsk klimaaftryk med nye vinduer

energieffektivt vindue
energieffektivt vindue
Foto: Unsplash
avatar

Johny Jensen

Direktør i Vinduesindustrien

Valg af vinduer har indflydelse på både energieffektivisering, boligejerens varmeregning og det nære indeklima samt bæredygtighed og det samlede miljø.

”Udvikling af ydeevnen på energieffektive vinduer er revolutioneret inden for de seneste 5-8 år. Der er sket markante fremskridt, og det gælder for alle vinduestyper – træ, aluminium, plast og metal og vinduestyper, som kombinerer materialerne. Der er desuden kommet mange nye materialer ind i branchen, f.eks. PUR, kompositter mv. netop for at energieffektivisere produkterne,” siger Johny Jensen, der er direktør i Vinduesindustrien.

I Danmark er der udviklet vinduer, der tilfører mere energi, end de taber i boligens fyringssæson. Som et af de eneste lande i EU er vinduerne optimeret efter vinduets ’energibalance’. Altså hvor man beregner, hvad vinduet taber i energi f.eks. om natten i forhold til, hvad det bidrager med af gratis solvarme, når solen skinner.

Den markante udvikling i Danmark hænger bl.a. sammen med beslutningen i Folketinget, hvor man i 2009 blev enige om, at der skulle spares 75% på nye bygningers energiforbrug i 2020.

Lavere varmeregning

Med nye vinduer er energibesparelsen i boligen cirka 3-5.000 kroner om året afhængig af boligens opvarmningsform. Udskiftning med nye A- eller B-mærkede vinduer giver huset en markant værdiforøgelse.

Vinduerne skal være optimeret med hensyn til æstetik, holdbarhed, tætning, kuldebroer, kondensforhold, indbrud, betjening m.v..

Har vinduerne ingen bevaringsværdi, bør man udskifte hele vinduet, idet en rudeudskiftning alene vil svare til et nyt vindue i Energiklasse D.

Energieffektive vinduer giver bedre indeklima

Ud over den direkte kontante besparelse får man i sin bolig et bedre indeklima. ”Man opnår som boligejer ikke bare en energibesparelse men også en væsentlig komfortforbedring i sin bolig med nye vinduer, ved at man kan udnytte hele boligens arealer uden, at der tæt på vinduerne er kuldenedfald og træk. Ved renoveringer vælger folk ofte at få lavet større vinduesarealer, så man kan få mere dagslys ind i boligen. Det er et vigtig parameter at få så meget dagslys som muligt ind i boligen, og vi ved også, at det giver forbedret sundhed,” siger Johny Jensen.

Forskel på B-og A-mærkede vinduer

Vinduer med energimærkning A er typisk 3-lags, der forbedrer isoleringsevnen og minimerer træk og kuldenedfald i boligen.

”Vi må forvente, at fra 2020 bliver der krav om en energiperformance svarende til A-mærkede vinduer. Herefter vil de fleste vinduer være med 3-lags ruder. Det er kun få producenter, der kan fremstille A-mærkede vinduer med 2-lags ruder. I nye boliger bruges der i dag kun A-mærkede vinduer, mens der ved renovering og vinduesudskiftninger kan være andre hensyn, f.eks. æstetik, der betyder, at der vælges B-mærkede vinduer med en 2-lags energirude,” udtaler Johny Jensen.

Det bæredygtige vindue er på vej

Der er en stigende generel opmærksom på bæredygtigt byggeri og byggevarer, herunder også vinduer. Energieffektive vinduer er en del af bæredygtigheden, hvor vurderingen også handler om vinduets samlede miljøpåvirkning i hele vinduets livscyklus: Fra udvinding af råstoffer, produktionsforløbet, transport til kunden, brugsfasen og til bortskaffelse eller genbrug. ”Flere og flere nybyggerier vælger at blive miljøcertificeret. I vinduesbranchen har vi udarbejdet miljødeklarationer på fire typer af vinduer, der foreløbig beskriver vinduets miljøpåvirkning i produktionsfasen. P.t. afventer vi europæiske standarder, der skal revideres, før vi gør dem færdige for brugs- og ’end-of-life’-fasen,” siger Johny Jensen.

Next article