Skip to main content
Home » Fremtidens Hjem » Få sikret din bolig mod skybrud
Skybrudssikring

Få sikret din bolig mod skybrud

Foto: Unsplash
avatar

Ulrik Hindsberger

Centerchef på Rørcentret på Teknologisk Institut

Skybrud vil blive mere almindelige i fremtiden, end de har været hidtil. Derfor bør du undersøge, hvordan du bedst sikrer netop din bolig, så du ikke er blandt dem, der får vand i kælderen og skimmelsvamp i væggene.

Det er ikke sjovt at have en kælder, der bliver fugtig eller ligefrem står under vand, når skybruddet rammer. 

Udover de ejendele, der kan blive ødelagt, kan vandet gøre skader på gulv, vægge og installationer. For ikke at nævne skimmelsvampe, der bare elsker fugtige forhold, så de kan brede sig – til skade for indeklimaet og dit helbred.

Heldigvis har du forskellige muligheder for at forebygge og sikre dig mod næste uvejr, så kælderen forbliver tør.

Det fortæller Ulrik Hindsberger, der er centerchef på Rørcentret på Teknologisk Institut. 

Flere måder for vand at trænge ind

“Det helt klassiske er, at vandet trænger ind, enten via afløbssystemet, en lyskasse, en kældernedgang, eller via dine afløbsinstallationer, f.eks. hvis du har vaskemaskine, bad eller toilet i kælderen.“

Hvis det er afløbssystemet, der lukker vand ind, når det er overbelastet, anbefaler han, at du overvejer, om du kan nedlægge det helt i kælderen. Men hvis du f.eks. har bad i kælderen, så kan du installere et højvandslukke på afløbssystemet. Det fungerer typisk med nogle klapper, som lukker af, hvis vandet løber den forkerte vej, fortæller han.

En anden mulighed er en pumpeløsning, som via en pumpebrønd pumper vandet over i afløbssystemet, i stedet for at det løber ind i din bolig.

Svage punkter i boligen

Selvom du ikke har en kælder, kan skybrud stadig blive en udfordring.

Facader, døre og vinduer kan give fugt og vand en vej ind, specielt hvis terrænet hælder ind mod bygningen.

“Almindelige døre og vinduer er ikke vandtætte, hvis der står vand uden for huset. Men der findes vandtætte vinduer, du kan få sat i, og du kan også sætte en opkant ved døre, lyskasser og kældernedgange, så vandet ikke kan komme ind, selvom det står højt,” siger Ulrik Hindsberger.

Bor du i et træhus, kan det være en god ide at overfladebehandle på ekstra udsatte steder.

Flere skybrud i fremtiden

Ifølge Ulrik Hindsberger er skybruddene en del af fremtidens normale sommervejr, så selvom du måske ikke har haft problemer endnu, kan det ske en dag.

Og så har han et tip til dem, der vil vide, om de er i risiko for at få vandproblemer:

”På hjemmesiden www.dingeo.dk kan du slå din adresse op og se, hvordan risikoen er for netop din bolig, når det kommer til skybrud og stormflod,” siger han.

Next article