Skip to main content
Home » Fremtidens Hjem » Kender du radonværdien i dit hus?
Indeklima

Kender du radonværdien i dit hus?

Foto: Unsplash
avatar

Tue Patursson

Fagekspert i Videnscentret Bolius

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der findes i alle boliger. Det kan være kræftfremkaldende i større mængder, men gasarten er forholdsvist let at måle – og i mange tilfælde også at mindske.

Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden og dermed under vores boliger. Især i ældre boliger kan gassen finde vej gennem boligens fundament og gulv og sive ind i boligen gennem sprækker og revner. Sker det i mindre doser, er der ikke grund til bekymring. Det kan der til gengæld være, hvis radonniveauet overstiger en vis grænse. ”Ifølge sundhedsmyndighederne skal radonniveauet i vores hjem ikke ligge over 100 becquerel per kubikmeter, som er den enhed, vi måler radon i. Radon skønnes at være skyld i omkring 300 tilfælde af radonrelateret lungekræft i Danmark hvert år. Rygere er 25 gange mere udsatte end ikke-rygere,” siger Tue Patursson, som er fagekspert i Videnscentret Bolius.

Sådan måler du radon

Husejere på Bornholm er særligt udsatte for radon på grund af den særlige klippeundergrund. Den sydlige og østlige del af både Sjælland og Fyn samt den østlige del af Jylland, er også hårdere ramt end resten af Danmark. I nogle af områderne er det faktisk over halvdelen af alle huse, der har forhøjede niveauer af radon, ifølge Tue Patursson. 

Det er særligt huse, der er bygget før 1998, der kan have problemer med radon, for huse bygget derefter bør være radonsikrede, ifølge Bygningsreglementet.

Er du bekymret for radonniveauet i dit hus, er der råd at hente.

”Du kan hverken høre, lugte, mærke eller se radon. Du kan kun måle radon med et dosimeter, som er en lille plastikæske, hvor der sidder en lille plastikfilm i. Hver gang dosimeteret bliver udsat for radon, bliver der efterladt et lille mærke i filmen. Efter to til tre måneder, sender du dosimeteret til analyse og får dit resultat,” forklarer Tue Patursson.

På radonfrithjem.dk, som Bolius står bag, kan du eksempelvis bestille en radontest. Du bør teste for radon mellem oktober og april, hvor temperaturforskellen mellem ude og inde er størst, og hvor vi som regel lufter mindre ud i vores huse.

Sådan undgår du radon

Du behøver heldigvis ikke gå fra hus og hjem, hvis radonniveauet i dit hus viser sig at overstige de anbefalede 100 Bq/m3. 
”Hvis radonniveauet er 200 Bq/m3 eller over, kan det være en effektiv løsning at få etableret et radonsug, som fungerer i langt de fleste hjem. Under de fleste trægulve er der næsten altid en tyk betonplade. Hvis man kommer ned under den, og det kan man gøre udvendig fra ved at bore ind gennem fundamenterne og sætte nogle rør ind, eller du kan gøre det ned gennem gulvet og føre rørene op gennem huset og ud over taget, så kan du indfange det tryk, som radon laver under gulvet og føre det ud i det fri i stedet for op i huset,” siger Tue Patursson. 

I nogle tilfælde kan forskellige ventilationssystemer eller tætningsløsninger også holde radon på et ikke-skadeligt niveau.

Next article