Home » Hus & Have » Sådan undgår du kloakvand i kælderen ved næste skybrud
Skybrudssikring

Sådan undgår du kloakvand i kælderen ved næste skybrud

Illustration af kælder under vand
Illustration af kælder under vand
Foto: Getty Images

En højtvandslukning eller pumpebrønd kan fungere som skybrudssikring, næste gang et regnskyl rammer.

Oversvømmede kældre er blevet mere reglen end undtagelsen i den danske sommer. I forbindelse med klimaforandringer kommer regnvandet nemlig mere pludseligt og i større mængder. Alligevel oplever Tom Ewers, der er formand for brancheorganisationen Danske Kloakmestre, at mange nye husejere slet ikke er opmærksomme på, at de selv har et ansvar for at sikre husets kælder:

Klimaforandringer sætter kloakken under pres

”Vi oplever ofte, at nye husejere udskifter døre og vinduer i kælderen, når de flytter ind, men de glemmer helt at skybrudssikre kloakken. Som kloakmestre kommer vi ud og ser, hvordan det i høj grad f.eks. går ud over den nyindrettede afdeling til husets teenager, når kælderetagen står i vand, og den nye fladskærm er lige til at smide ud,” siger Tom Ewers. Hvor mængden af nedbør tidligere fordelte sig jævnt over året, sætter klimaforandringerne nu pres på kloakkerne, når der med skybrud kommer pludselige massive mængder af regn. Tom Ewers oplever gang på gang, at især nye husejere slet ikke har tænkt, at en boligoptimering også omfatter en skybrudssikring, der kan forhindre regn i kælderen.

Skybrudsikring virker

For at holde vandet ude kan du som husejer få installeret en højtvandsslukker, der registrerer, når vandet udefra presser sig på. I denne løsning bliver der lukket til, når vandet udefra presser sig på: ”I min tid som Aut.kloakmester har jeg installeret cirka 400 højtvandslukkere, og jeg har ikke oplevet én af installationerne har fejlet. Det er ganske enkelt en løsning, der virker,” siger Tom Ewers.

En pumpebrønd kan som husejer være en anden vigtig investering, fordi den sikrer hele ejendommen ved at pumpe vandet væk. Hvilken løsning, der er den bedste, kræver altid en individuel vurdering. Er der f.eks. toilet i kælderen, skal løsningen med en højtvandslukker installeres med alarm, da spildevand fra toilettet er fækalie-holdigt.

Rapport undgår kloakken

Selvom mange nye husejere grundigt gennemgår en tilstandsrapport, inden de skriver under på en ny ejendom, så er det de færreste, der undersøger, hvordan ejendommens kloaksystem har det. I en tilstandsrapport står der ikke noget om huset tilstand under jorden. Det er ifølge Tom Ewers en af grundene til, at så mange husejere bliver slemt overraskede, når der er skybrud: ”Faktum er, at levetiden for de betonrør, der fører vandet i kloakkerne, har en levetid på 50-60 år. Hvis den forrige ejer ikke har skybrudssikret kloakken, er der stor sandsynlighed for, at din kælder står under vand ved næste store regnskyl,” siger Tom Ewers.

Tænk over skybrud allerede ved huskøb

Han anbefaler derfor, at du allerede i forbindelse med et huskøb også investerer i en tv-inspektion af en kloakmester, som netop kan afsløre husets tilstand under huset. På den måde undgår du senere overraskelser som regn og kloakvand i kælderen.

Læs mere om kloakmestrenes TV-inspektionsordning på: www.ktvi.dk

Next article