Skip to main content
Home » Privatøkonomi » Bæredygtighed i banken: Grønne produkter på hylderne i Finanssektoren
Bæredygtige banker

Bæredygtighed i banken: Grønne produkter på hylderne i Finanssektoren

Birgitte Søgaard Holm, Direktør for Investering og Opsparing, Finans Danmark
Birgitte Søgaard Holm, Direktør for Investering og Opsparing, Finans Danmark
Birgitte Søgaard Holm, Direktør for Investering og Opsparing, Finans Danmark

Af Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing, Finans Danmark

Bæredygtighed er ikke kun et buzz-word. Bæredygtighed har for alvor placeret sig i toppen af danskernes dagsorden. I den finansielle sektor oplever vi stadig flere kunder, som efterspørger bæredygtighed, når de kommer i banken. Og i bankerne er man allerede godt i gang med nye grønne initativer – og på at få flere produkter på hylderne, som kan bidrage til FN’s 17 verdensmål.

En Finans Danmark analyse viser, at 7 ud af 9 banker, som dækker 90 procent af markedet, allerede har igangsat nye initiativer siden 2015, hvor FN’s verdensmål blev vedtaget. 5 ud af 9 oplever klart en stigende efterspørgsel fra private kunder. Og 7 ud af 9 oplever stigende efterspørgsel fra virksomheder/professionelle efter bæredygtige produkter. Så bæredygtighed er kommet for at blive – og alle har pligt til at bidrage.

Samtidig viser en kortlægning af investorerne i Danmark, at danske investorer gerne vil sætte deres sparepenge i bæredygtige investeringer, og mange af dem er oveni købet parat til at gå på kompromis med afkastet. I takt med den stigende investorinteresse pibler det allerede nu frem med flere bæredygtige investeringsfonde, som alle kan investere i eksempelvis via netbank og pensionsordninger. Nogle fonde investerer tematisk, for eksempel i vindenergi, mens andre nøje udvælger de selskaber, som ud fra en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier handler mest samfundsansvarligt.

Investorer spiller en vigtig rolle

De danske investorer har placeret mere end 2.000 mia. kr. i de danske investeringsfonde. Det er mange penge, som på sigt kan være med til at bidrage betydeligt til den bæredygtige omstilling. For som investor vælger man selv, hvor man vil sætte sine penge.

Og foretrækker man at sætte sine penge i virksomheder, som gør det godt på den grønne og bæredygtige konto, ja så vil de virksomheder få bedre adgang til billigere likviditet og kapital og dermed bedre muligheder for udvikling, innovation og vækst. Mens de virksomheder, der ikke bidrager, tvinges til at ændre adfærd, hvis de vil overleve. På den måde spiller investorerne en vigtig rolle i forhold til at drive udviklingen i den rigtige retning. Og vi ved, at det er den vej investorerne gerne vil gå.

Vores undersøgelse viser, at flere end 80 procent af investorerne er interesseret i at sætte deres sparepenge i bæredygtige investeringsbeviser.

Den finansielle sektor tager ansvar

I Finans Danmark har vi udover arbejdet med konkrete grønne initiativer i bankerne og flere bæredygtige investeringsmuligheder også nedsat et rådgivende forum – Forum for Bæredygtig Finans – med repræsentanter fra danske virksomheder og andre specialister med særlig indsigt i bæredygtig udvikling. De drøfter sammen med Finans Danmarks medlemmer, hvordan den finansielle sektor bedst kan bidrage til omstillingen. Det rådgivende Forum vil komme med anbefalinger i slutningen af 2019, som den finansielle sektor kan sætte i gang.

Så den finansielle sektor tager ansvaret på sig og går foran. Både ved at tilbyde lån og investeringer til omstilling i virksomhederne, men også ved at stille produktmuligheder til rådighed for investorerne. Alt sammen for at nå målet om en mere bæredygtig verden.


Next article