Skip to main content
Home » Privatøkonomi » Flere private vil investere bæredygtigt
Bæredygtige investeringer

Flere private vil investere bæredygtigt

Mikael Bak, Direktør for Aktionærforeningen
Mikael Bak, Direktør for Aktionærforeningen
Mikael Bak, Direktør for Aktionærforeningen

Bæredygtige investeringer er ved at blive et varmt emne, som flere har fået øjnene op for. Især yngre generationer er villige til at tage chancen med bæredygtige virksomheder.

En ny generation af investorer er klar til at sætte deres penge i en ny type investeringer. Målet er at styrke bæredygtig udvikling, både socialt og miljømæssigt.

“Vi oplever lige nu, at private investorer gerne vil gøre en forskel med deres penge, samtidig med at de også har fokus på afkast. De interesserer sig for bl.a. klimateknologi, fødevareteknologi og mikrolån til tredjeverdenslande. Og så er der en stigende interesse for indeksfonde, der kan tilbyde indeks med bæredygtige profiler,” fortæller direktør for Aktionærforeningen, Mikael Bak.

Nye typer af investorer

Mikael Bak ser i hvert fald tre tendenser, der kan være årsag til den stigende interesse for bæredygtige investeringer. For det første er bæredygtighed overalt omkring os, fordi vi er nødt til at gøre tingene anderledes.

”For det andet er nye typer investorer kommet ind på markedet, nemlig flere kvinder og unge mennesker. De har fokus på, at et godt afkast også skal være et meningsfyldt afkast,” siger Mikael Bak.

Den tredje årsag kan findes i ønsket om at skabe mere identitet gennem sine investeringer. “Generelt går flere efter investeringsemner, der afspejler dem som mennesker, og som siger noget om deres værdier,” siger han.

Vær kritisk og spørg en ekspert

Mikael Bak henviser til, at der både kan findes undersøgelser, der viser, at profitten for bæredygtige investeringer sagtens kan måle sig med den mere traditionelle slags – men at der også kan findes undersøgelser, der viser det stik modsatte.

“Det handler om at forholde sig til både risiko og afkastmuligheder og stille nogle kritiske spørgsmål. Hvordan ser de historiske afkast ud, er prisen på aktien rimelig, og har du tillid til ledelsen?” siger han og anbefaler, at man spørger en ekspert til råds.

”I Dansk Aktionærforening tilbyder vi bl.a. uvildige aktieanalyser og uddannelse,” siger han.

Kompromis med profitten

Nye generationer af investorer er i højere grad klar til at gå på kompromis med en lille del af deres afkast.

“Ligesom med efterspørgslen på økologiske varer, så findes der også et stigende antal investorer, der gerne vil betale mere for at investere bæredygtigt. Men generelt tror vi på, at bæredygtige investeringer inden længe kan måle sig fuldt med mere traditionelle investeringer,” fortæller han.

Spred risikoen ud

Mikael Bak anbefaler alle, der gerne vil investere mere ansvarligt, at de spreder risikoen ud.

“Det er altid en god idé at fordele investeringerne i forskellige kategorier, så man spreder sin risiko. Det kan være en idé kun at investere f.eks. 10-20 pct. af formuen i bæredygtige investeringer i starten, og så sætte resten af pengene i mere traditionelle aktier eller indeks,” siger han.

”På den måde kan man begynde at få sine egne erfaringer med de bæredygtige markeder uden at miste for mange penge, og hen ad vejen kan man øge sin andel af bæredygtige investeringer i porteføljen.”

Hjælp til at navigere markedet

I udviklingen mod flere bæredygtige investeringer er der opstået en række hjælpemidler, der kan guide investorerne.

“Børsen Nasdaq har lavet sit eget ESG-indeks, hvor de almindelige børsnoterede virksomheder bliver målt i forhold til bæredygtighed. Der findes også portaler og apps, hvor man kan indtaste sin aktieportefølje og få et bud på, hvor bæredygtig den er,” fortæller Mikael Bak.

Next article