Home » Privatøkonomi » Nye internationale standarder for bæredygtig finansiering
Standarder for bæredygtige investeringer

Nye internationale standarder for bæredygtig finansiering

Kvinde holder grønt blad frem mod kameraet
Kvinde holder grønt blad frem mod kameraet
Foto: Unsplash.com

Emnet bæredygtighed er varmt som aldrig før. FN’s 17 verdensmål og EU’s 2030-mål har pustet ekstra liv i debatten, hvilket blandt andet blev meget tydeligt i valgkampen. Og det betyder også, at investeringer og økonomisk vækst skal ske under hensyn til forskellige ansvarlige faktorer. Det skal internationale standarder for bæredygtig finansiering hjælpe med.

Hvis vi som globalt samfund skal rykke os i en positiv retning hvad angår bæredygtighed, skal vi øge fokus på etiske og ansvarlige investeringer. Og her kommer den finansielle sektor og de nye internationale standarder ind i billedet. Investorer skal nemlig begynde at tage en række ansvarlige faktorer i betragtning, når de skal vurdere potentielle investeringer.

Formålet med standarderne

Standarderne skal hjælpe organisationer og virksomheder med at integrere bæredygtighed i deres finansielle aktiviteter. Derudover skal standarderne give redskaber til, hvordan virksomheder og organisationer kan dokumentere, at deres aktiviteter er i overensstemmelse med kriterierne for bæredygtig finansiering.

Med standarderne bliver det også nemmere for investorer at gennemskue, om organisationer og virksomheder arbejder bæredygtigt, og derfor om en investering i virksomheden eller organisationen kan anses som værende bæredygtig.

De tre bæredygtige faktorer

Miljømæssige faktorer handler om, hvordan behandler virksomhederne miljøet:

  • Forurener virksomhederne?
  • Hvordan er deres energiforbrug?
  • Producerer de affald, og hvordan bortskaffer de affaldet?

Sociale faktorer omfatter de sociale forhold:

  • Hvordan behandles medarbejdere?
  • Hvilke samarbejdspartnere og kunder har virksomheden?
  • Tager virksomheden socialt ansvar for lokalsamfundet omkring sig?

Ledelsesmæssige faktorer relaterer sig til virksomhedens ledelsesstil og grad af gennemsigtighed:

  • Hvilke rettigheder har aktionærerne?
  • Er der interessekonflikter?
  • Hvordan foregår den interne ledelse?
  • Er virksomhedens regnskab gennemskueligt?

Udviklingen er i gang

Udviklingen af de nye standarder for bæredygtig finansiering er i fuld gang. Dansk Standard har etableret et dansk udvalg, der skal sikre dansk indflydelse på kravene og ordlyd.

Kilde: https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2019/6/nyt-ledelsessystem-for-baeredygtig-finansiering

Next article