Skip to main content
Home » Privatøkonomi » [Forløbet trin for trin] Sådan foregår uvildig økonomisk rådgivning
Økonomisk rådgivning

[Forløbet trin for trin] Sådan foregår uvildig økonomisk rådgivning

Rådgivningssituation under økonomisk coaching
Rådgivningssituation under økonomisk coaching
Foto: Unsplash.com

Når du booker økonomisk rådgivning hos en uvildig rådgiver sikres du et individuelt løsningsforslag tilpasset til dine ønsker og behov.

Er du en af dem, som fra tid til anden har bemærket, at dit nuværende pengeinstitut ikke altid er til for dit bedste? Overvejer du at skifte et anden pengeinstitut, men finder det besværligt og tidskrævende eller svært at gennemskue de mange gebyrer og renter? Det kan også være, at du overvejer, om du har råd til drømmeboligen. Måske tænker du ligefrem på at bygge nyt. Er du i forvejen husejer, og overvejer du muligvis, om det er rette tid for dig til at lave en låneomlægning, eller frygter du, at dine penge i givet blot drukner i et hav af gebyrer? Det kan naturligvis også være, at du er tvivl om, hvorvidt du har den rette forvaltning af din formue. Ved du, om du sparrer nok op til din pension eller afdrager tilstrækkeligt på din gæld.
Ved du, om dine aktiver og passiver er sammensat korrekt, så risikoen du løber reelt er tilpasset dine ønsker og behov. Alle disse spørgsmål og mange flere kan du som bank-, realkredit- og pensionskunde få svar på ved at søge økonomisk rådgivning hos en uvildig leverandør.

Overblik ved vigtige beslutninger

Med en rådgivningsaftale hos hos en rådgiver, der har tilladelse fra Finanstilsynet til at drive virksomhed som finansiel rådgiver, opnår du overblik, overskud og fuld tryghed til at træffe nogle af dine vigtigste økonomiske beslutninger i livet. Den uvildige rådgiver sikrer, at der tages udgangspunkt i dig og din økonomi, og du får et individuelt løsningsforslag, der er tilpasset til dine ønsker og behov – både på kort og på lang sigt.

Hvordan er et typisk forløb for den økonomiske rådgivning:               

Der er ikke to rådgivningsforløb, der er ens. Det skyldes noget meget vigtigt og helt centralt ved den uvildige rådgivning –  at forløbet er individuelt tilpasset til dig og din famile.
Generelt kan det dog siges, at det typiske rådgivningsforløb begynder med en uforpligtende dialog. Det kan være enten telefonisk eller som et fysisk møde. Nogle uvildige rådgivere vælger også at tilbyde løsninger i form af Skype eller andre tilsvarende online møder. Ved denne dialog, som ofte er gratis, får man afklaret om der er tillid til, at den uvildige rådgiver (forventligt) vil kunne levere den rådgivning, man efterspørger. Eksempler på denne efterspørgsel kan være at give en et økonomisk overblik eller være behjælpelig med at finde et nyt pengeinstitut, hvor der er fokus på netop de forhold man selv vægter højest.

Indledende beregninger

Samtidig vil rådgiveren også foretage de indledende beregninger og vurderinger og komme med sine overordnede anbefalinger på, hvorvidt uvildig økonomisk rådgivning vil kunne gøre en forskel for kunden. Hvis man under den afklarende dialog bliver overbevist om, at den uvildige rådgiver kan leve op til ens forventninger til rådgivningen, indgår man en form for skriftlig aftale – i mange tilfælde kaldt for en rådgivningsaftale. Betalingen for denne rådgivning varierer en del. Nogle rådgivere tilbyder alene timebetaling, hvor der typisk aftales et på forhånd forventet antal brug af timer. Andre rådgivere tilbyder såkaldte pakkeløsninger til faste priser, hvor man vælger et område, hvortil man ønsker rådgivning. Sidst men ikke mindst, så har nogle rådgivere også en prisstruktur, hvor rådgiveren udover en timepris eller en fast pakkeløsningspris også modtager en andel af en eventuel gevinst, man som kunde opnår ved et bankskifte. Eksempel på sidstnævnte prisstruktur kan være, at hvis man på et banklån på 200.000 kr. sparer 2% i rente ved et bankskifte, så svarer dette til en årlig besparelse før skat på 4.000 kr.  Rådgiveren tager i givet fald så en andel heraf – typisk 50% svarende i eksemplet til yderligere 2.000 kr.

Afstemning af datagrundlaget

Noget af det vigtige ved at indgå en rådgivningsaftale er også, at man tydeligt får afstemt, hvilke (økonomiske) oplysninger, man skal have videregivet til den uvildige rådgiver. Det er naturligvis yderst vigtigt, at alle relevante økonomiske oplysninger indleveres til rådgiveren, så der kan gives en fyldestgørende rådgivning. Dermed skabes forudsætningerne for de bedste råd og anbefalinger i forbindelse med en ønskede rådgivning. Eksempler på økonomiske oplysninger, som skal videregives til rådgiveren er følgende:

 • Lønsedler
 • Årsopgørelse fra Skat’
 • Budget over faste udgifter
 • Engagementsoversigt fra pengeinstitut
 • Restgældsoplysninger på banklån, kreditforeningslån, lån hos øvrige kreditorer
 • Pensionsinfo
 • Ønsker til ens økonomi og hverdag i øvrigt

Den uvildige rådgiver vil med rådgivningsaftalen påtage sig ansvaret for, at overholde og rådgive efter de af Finanstilsynet godkendte forretningsgange for henholdsvis god skik, håndtering af interessekonflikter samt rådgivning, som virksomheden skal have udarbejdet. Desuden vil den uvildige rådgiver til enhver tid udøve god rådgivning til gavn for kunderne. Disse forretningsgange kan typisk udleveres på anmodning og/eller forefindes på hjemmesiden for den uvildige rådgiver.

Kundens ansvar

Kunderne har også et ansvar at påtage sig i forbindelse med indgåelsen af  rådgivningsaftalen. Ansvaret går blot ud på, at afgive og videregive til rådgivere efter bedste evne og i god tro alle relevante økonomiske oplysninger, der kan have en indvirkning på den rådgivning, som rådgiveren skal udøve.

Beregning og analyse

Tiden er nu kommet til, at rådgiveren  foretager de beregninger, analyser, vurdering mv. som skal være den del af den samlede rådgivning til kunden – alt sammen med udgangspunkt i det, som er aftalt i rådgivningsaftalen.  Forberedelsen munder ud i et overblik, som vil være klar til at blive præsenteret for kunderne på et efterfølgende rådgivningsmøde. Der er også nu, at rådgiveren i mange tilfælde tager kontakt og begynder en dialog med pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionsselskaber eller andre interessenter, som kunden har givet tilladelse til. Denne tilladelse er ofte givet via en skriftlig fuldmagt som tillæg til rådgivningsaftalen.

Rådgivningsmøde

Rådgivningsmødet vil blive afholdt på et aftalt tidspunkt  – typisk hos kunden selv eller alternativt på rådgiverens kontor. Her vil kunderne blive præsenteret for overblikket – det vil sige de beregninger, vurderinger, analyser samt råd og anbefalinger, som er udarbejdet af den uvildige rådgiver under forberedelsen, og som er altid ved afklarende dialog og efterfølgende indgået rådgivningsaftale. Hvis der under rådgivningsmødet viser sig at være forhold eller ændringer, som kan påvirke disse råd og anbefalinger, vil disse naturligvis blive tilpasset. Det kan her tænkes, at kunderne beder rådgiveren om at deltage på et efterfølgende møde i et eller flere (nye) pengeinstitutter – dette er meget ofte også muligt. Her vil rådgiveren dels kunne være behjælpelig under mødet og sikre, at kunden kun indgår aftaler med et pengeinstitut, som matcher de råd og anbefalinger, som den uvildige rådgiver har givet kunden. Det er naturligvis under forudsætning af, at kunden ønsker at følge disse råd og anbefalinger, hvilket der er ikke noget krav om.

Opfølgning

Den uvildige rådgiver vil også kunne være behjælpelig efterfølgende med at sikre, at alle ændringer og aftaler er faldet på plads for kunden – især i forbindelse med et bankskifte. Når den uvildige rådgiver har afsluttet sin rådgivning og eventuel deltaget på møder i et eller flere pengeinstitutter, vil kunden typisk modtage en eller anden endelig form for opsamling. Her kan være aftalt forhold såsom:

 • Det som er drøftet på mødet
 • Det som er aftalt på mødet
 • Det som anbefales at tilpasse/ændre ved økonomien
 • Hvilke tiltag kunderne selv skal foretage efterfølgende, eller hvilken hjælp der ønskes hertil fra rådgiveren.
 • Her vil også typisk være vedlagt beregninger, grafer eller andet visuelt, som er forelagt på mødet.

Det er rigtig god skik og i tråd med den uvildige rådgivning, hvis rådgiveren nogle uger senere følger op på kundens tilfredshed med rådgivningsforløbet. Her kan også sikres, at de aftalt ændringer er foretaget – eksempelvis om alt er faldet korrekt på plads i forbindelse med et bankskifte.

www.finanssparring.dk

Next article